Taisyklės

lungoclass.com ir lungoclass.com naudojimosi taisyklės („Taisyklės“)
2024-04-15 Taisyklių versija. Taisyklių įsigaliojimo data: 2024-04-15

1. Bendra Informacija

1.1. LungoClass, MB (toliau – „LungoClass“) administruojama internetinė platforma internetiniu adresu www.lungoclass.app (toliau – „Platforma„) sujungia paslaugų teikėjus (toliau – „Paslaugų teikėjai“), norinčius teikti įvairių edukacinių veiklų, neformaliojo vaikų švietimo, būrelių, užsiėmimų ir kt. veiklos paslaugas vaikams, jaunimui ir suaugusiems (toliau – „Paslaugos“) ir užsakovus, norinčius dalyvauti tokiose veiklose (toliau – „Paslaugų užsakovai“).

1.2. Prisijungdami prie LungoClass Platformos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių taisyklių (toliau – „Taisyklės“) ir LungoClass Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“).

1.3. Šios Taisyklės apibrėžia išimtinai tik Platformos naudojimo sąlygas ir yra privalomas teisinis susitarimas tarp LungoClass ir Platformos naudotojų. Šios Taisyklės nėra LungoClass ir Paslaugų teikėjo ir (arba) Paslaugų užsakovo susitarimas dėl Paslaugų teikimo – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų užsakovas sudaro dvišalę sutartį dėl Paslaugų teikimo. LungoClass nėra Paslaugų teikėjas ar Paslaugų užsakovas, ir veikia tik kaip tarpininkas tarp Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų. Paslaugų teikėjai teikia visas Platformoje nurodytas/paskelbtas Paslaugas. Visos Paslaugos teikiamos tiesiogiai tarp Paslaugų teikėjo ir užsakovo. LungoClass atlieka tik ribotas tarpininkavimo funkcijas sujungiant Paslaugų teikėjus ir Paslaugų užsakovus, pvz.: Platformoje suteikiama prieiga prie Paslaugų skelbimų talpinimo, suteikiama galimybė Paslaugų užsakovams registruotis į Paslaugas, Platforma organizuoja mokėjimus (Paslaugų teikėjų vardu priima apmokėjimus už Paslaugas iš Paslaugų užsakovų) ir atlieka kitas Platformoje nurodytas funkcijas.

1.4. LungoClass nėra Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo sudaromos Paslaugų teikimo sutarties šalis, tačiau LungoClass turi šiose Taisyklėse numatytų teisių, pvz. Paslaugų teikėjo vardu iš Paslaugų užsakovų rinkti apmokėjimus už Paslaugas ir pervesti juos Paslaugų teikėjui, iš surinktų mokėjimų nuskaičiuoti naudojimosi Platforma mokesčius ir kt.

1.5. LungoClass pažymi, kad bet kokias sumas iš Paslaugų užsakovų renka tik Paslaugų teikėju vardu, Paslaugų teikėjo ir Paslaugų užsakovo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties vykdymo tikslais. LungoClass surinktos sumos iš Paslaugų gavėjų renkamos išimtinai tik Paslaugų teikėjo naudai pervesti iš Paslaugų užsakovo surinktą sumą už Paslaugų užsakovo užsakytą Paslaugą.

1.6. Šios Taisyklės pradedamos taikyti, kai atskiras naudotojas užregistruoja paskyrą Platformoje, ir galioja neribotą laiką, nebent jos būtų nutrauktos šiomis Taisyklėmis arba kitais pagrindais.

1.7. Jei naudojatės bet kuria Paslauga kaip korporacijos, partnerystės ar panašaus subjekto darbuotojas, atstovas ar rangovas, tuomet jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite įgaliojimus pasirašyti ir įpareigoti tokį subjektą priimti Taisykles.

1.8. LungoClass gali periodiškai keisti šias Taisykles ir apie tai informuos jus paskelbdama pakeistą versiją savo Platformoje. Pakeistos Taisyklės įsigalios jas paskelbus. Tolesnis naudojimasis Platforma ir Paslaugomis reikš, kad sutinkate su pakeistomis Taisyklėmis (jeigu Platformoje bus pateikiamas kitoks būdas sutikti su atnaujintomis Taisyklėmis, tai Platformoje pateiktu būdu patvirtinimas apie sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis reikš naudotojo sutikimą su atnaujinta Taisyklių redakcija).

1.9. LungoClass pasilieka teisę bet kuriuo metu laikinai ar visam laikui pakeisti arba nutraukti Platformos ar bet kurios Platformos dalies veikimą dėl bet kokios priežasties, apie tai papildomai neinformuojant.

1.10. LungoClass reguliariai atlieka planinę techninę priežiūrą. Nors dedame visas pastangas, kad išvengtume poveikio klientui (naudotojams), Platforma ir (arba) per Platformą teikiamos Paslaugų teikėjų Paslaugos gali būti laikinai neprieinamos techninės priežiūros laikotarpiais arba įvairių Platformos, serverių kuriame talpinama Platforma ar kitokio pobūdžio tinklo ar kitų sutrikimų metu.

2. PLATFORMA

2.1. LungoClass yra Platforma, kurioje registruoti Paslaugų teikėjai gali valdyti Paslaugas, o Paslaugų užsakovai gali apmokėti Paslaugų teikėjų Paslaugas.

2.2. LungoClass neatsako už Paslaugų kainos nustatymą ir nereguliuoja Paslaugų kainų (t. y. Paslaugų teikėjų kainos už Paslaugas). Paslaugų kainą nustato Paslaugų teikėjas.

2.3. LungoClass, kaip Platforma, nėra Platformoje Paslaugų teikėjų siūlomų Paslaugų teikėja, nebent tai aiškiai nurodyta Paslaugų sąraše.

2.4. LungoClass gali imti tarpininkavimo ar kitokius mokesčius iš Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų už naudojimąsi Platforma bei kitas Platformos paslaugas. LungoClass taikomi mokesčiai Paslaugų teikėjams ir užsakovams nurodomi Platformoje arba LungoClass ir Paslaugų teikėjų bei Paslaugų užsakovų susitarimuose.

2.5. LungoClass yra platforma, tai reiškia, kad LungoClass yra tarpininkas tarp Paslaugų teikėjų ir Paslaugų užsakovų. LungoClass neatstovauja jokiam Platformoje esančiam Paslaugų teikėjui.

2.6. Platformoje galima siūlyti Paslaugas, kurios nepažeidžia šių Taisyklių bei teisės aktų.

2.7. LungoClass nekontroliuoja ir negarantuoja Paslaugų egzistavimo, kokybės, saugumo ar Paslaugų teisėtumo, taip pat Paslaugų teikėjo į Platformą keliamo turinio ar Paslaugų skelbimų teisingumo ar tikslumo, Paslaugų teikėjo gebėjimo teikti Paslaugas ar Paslaugų užsakovų gebėjimo už jas sumokėti, taip pat to, kad Paslaugų teikėjas ir užsakovas užbaigs Paslaugų teikimo sandorį.

2.8. Platformoje Paslaugų teikėjai gali dėti Paslaugų (veiklų) skelbimus, o Paslaugų užsakovai gali registruotis į Paslaugas (veiklas). Platforma taip pat gali teikti papildomus funkcionalumus: administruoti apmokėjimus už Paslaugas, rinkti apmokėjimus iš Paslaugų užsakovų, padėti komunikuoti Paslaugų teikėjams bei Paslaugų užsakovams ir kt. Platformos funkcionalumas gali būti vienašališku LungoClass sprendimu keičiamas. Naudotojai Platformą naudoja „kaip yra“ principu. Nei LungoClass nei Platforma neįsipareigoja naudotojams užtikrinti bet kokio funkcionalumo.

2.9. LungoClass gali modifikuoti ar atšaukti Platformos funkcijas ar integracijas bet kuriuo metu be papildomo įspėjimo.

2.10. Platforma gali turėti sąsajas (integracijas) su trečiųjų šalių programine įranga, taip pat Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir/ar paslaugas. LungoClass nėra atsakinga už trečiųjų šalių integracijų, paslaugų ir produktų saugumą bei šių integracijų, paslaugų ir produktų palaikymo darbus, taip pat LungoClass neteikia jokių kokybės, veikimo ar bet kokių kitų garantijų, susijusių su trečių šalių produktais ir paslaugomis.